ห้องพักให้เช่าในสิงคโปร์ – ย่าน Lavender ราคา 24,700 บาท ต่อเดือน

ห้องแบบ Common Room, อาคารชนิด HDB แบบเดิม สภาพห้อง &#8 … อ่านเพิ่มเติม ห้องพักให้เช่าในสิงคโปร์ – ย่าน Lavender ราคา 24,700 บาท ต่อเดือน