Bishan – เช่าห้องพัก HDB และ คอนโด โซนกลาง ในสิงคโปร์ (Central)

Bishan หรือคนสิงคโปร์ รู้จักกันในชื่อ Bishan New Town หรือ Bishan Town เป็นพื้นที่ ที่วางแผนไว้สำหรับ การทำให้เป็น หมู่บ้าน ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ โดยสามารถ ติดต่อกับ ชุมชนเมืองทางตอนเหนือได้ง่าย คนที่อยู่ Bishan ที่เป็น พื้นที่สิงคโปร์ ตอนกลาง ก็จริง แต่มีทำเล ที่เหนือขึ้นไป และมีสถานที่ ที่น่าสนใจมากมาย เราจะแนะนำสถานที่ต่างๆ สำหรับ ความเป็นอยู่ของคนไทย แต่เบื้องต้น ย่าน Bishan เป็นย่านที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 38 ของสิงคโปร์ สำหรับขนาดพื้นที่ และใหญ่เป็นอันดับที่ 21 ในเรื่องของ ขนาดของประชากร จึงทำให้ย่านนี้เป็นแหล่งชุมชนที่มีความหนาแน่นอันดับที่ 15 ของประเทศ ย่านนี้ สามารถไปสู่ Ang Mo Kio ทางตอน เหนือ สามารถไปสู่ Toa Payah ในทางใต้ และ ติดต่อกับ Serangon ในทาง ตะวันออก

Bishan